Elfogadták az e-közszolgáltatásokról szóló törvényt

Thursday, 02 July 2009 20:15 Rózsahegyi Zsolt
Print
A MELASZ ismét komoly erőfeszítéseket tett a törvénytervezet megismerhető változatának helyes irányba való terelése érdekében. A törvényt a sajnos már megszokott igen rövid időn belül, vita nélkül fogadták el a Parlamentben, s rögtön ki is hirdették, száma: 2009. évi LX. törvény (a tervezet parlamenti történetét lásd itt, a kihirdetést lásd itt, a kihirdetett törvény végleges szövegét pedig lásd itt).

Eredményként értékeljük, hogy a javaslatainknak megfelelően a törvényben végül megjelent az elektronikus aláírás használatának lehetősége ("4. § (1) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetek a szolgáltatás nyújtása során biztosítják: [...] (c) az informatikai biztonságot, ideértve az elektronikus irat sértetlenségének, megváltoztathatatlanságának biztosítását, az erre szolgáló elektronikus aláírási technológia alkalmazhatóságát,"), azaz ismét sikerült törvényi szövegbe emelni, hogy a kormányzati elektronikus rendszereknek az elektronikusan aláírt okiratokat kezelnie, ellenőriznie kell tudniuk.
Ugyancsak felszólalásunk eredményeképp kikerült a törvényből a biztonságos aláíró eszközök (BALE) használatának kötelezettsége, s helyette az általánosabb "külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő biztonságos tároló eszköz" megfogalmazás került.
Last Updated ( Thursday, 23 July 2009 22:43 )